– Totalt ska 750 000 kubikmeter jord fraktas bort när järnvägen genom Hjärup sänks till fyra meter under markytan, säger Marie Minör, projektledare vid Trafikverket. Foto: Ivar Sjögren

Visa bilden i full storlek.