Kyrkbyns förskola håller stängt måndag och tisdag den 7-8 december

Kyrkbyns förskola kommer att hållas stängd under måndag och tisdag den 7-8 december.

Läs mer

Byte av belysningsarmaturer till LED

Kommunen kommer att byta ut cirka 200 gatu- och parkarmaturer till armaturer med LED som ljuskälla. Byte kommer att ske både i gatumiljö och på gång- och cykelvägar.

Läs mer