Byte av belysningsarmaturer till LED

Kommunen kommer att byta ut cirka 200 gatu- och parkarmaturer till armaturer med LED som ljuskälla. Byte kommer att ske både i gatumiljö och på gång- och cykelvägar.

De som byts i gatumiljöer har idag hög elförbrukning, så med byte till LED som ljuskälla minskar elförbrukningen, och den nya belysningen kommer att ge bättre ljus på stråken.

Det kommer även att bytas armaturer på två gång- och cykelstråk, stråket i västra Nevisborg mellan Klågerupsvägen och Dalbyvägen samt stråket mellan Brågarps kyrkan och Industrivägen.


Här se du hela arbetsområdet.

Bytet utförs i samarbete med Kraftringen.