Klart: Budget för 2021 har klubbats

Pengar. Foto: Lisbeth Svensson

På grund av den pågående coronapandemin flyttades årets budgetförhandlingar fram till den 9 december i kommunfullmäktige. Under onsdagskvällen klubbades nästa års budget.

För första gången i Staffanstorps kommuns historia genomfördes sammanträdet digitalt. Tidigare i år fattades beslut i fullmäktige om en oförändrad kommunalskatt om 19,54 kronor per intjänad hundralapp. Den 9 december fortsatte budgetdebatten över videolänk.

Kommunens investeringsvolym för nästa år fastställdes till 99 miljoner kronor. Bland investeringarna finns bland annat Gullåkraskolan, införande av ny IT-plattform, uppgradering av felanmälningssystem och digitalisering.

Hit går pengarna

Omkring 1,5 miljarder kronor tillförs kommunen nästa år. Så här fördelas pengarna enligt beslut i kommunfullmäktige:

Utbildningsnämnden: 821 000 000 kronor

Omsorgsnämnden: 329 370 000 kronor

Kommunstyrelsen: 269 520 000 kronor

Arbetsmarknadsnämnden: 53 070 000 kronor

Politisk verksamhet: 4 790 000 kronor

Samarbetsnämnd 2 (geoinfo): 2 030 000 kronor

Stadsbyggnadsnämnden: 480 000 kronor

Skärmdump från fullmäktigemötet. Kommunfullmäktige genomfördes för första gången digitalt i Staffanstorps kommun. Foto: Skärdump

Ny Stanstorpsskola

Under sammanträdet fattades även beslut om att bygga en ny och större Stanstorpsskola – och därmed öka utrymmet från 350 till 550 elever. Kommunen har ett stort behov av skolplatser framöver och därför planeras en ny skola med plats för fler elever. Referensprojekt för Stanstorpsskolan är Gullåkraskolan som är kommunens senaste skolprojekt och som är en likvärdig skola för 550 elever.