Upphandling färdig av daglig verksamhet LSS

Rådhuset i Staffanstorp. Foto: Johanna Liwenborg

Daglig verksamhet enligt LSS bedrivs idag av Nytida AB. Efter en nyligen genomförd upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU), kommer Nytida AB att fortsätta driva verksamheten. Det nya avtalet träder i kraft 1 maj 2021.

Verksamheten kommer att fortlöpa under samma förutsättningar som idag och vara kvar i nuvarande lokaler.