Höstterminen avslutas den 14 december

Elever i klassrum. Foto: Åsa Siller

Skåne har just nu höga smittotal bland befolkningen. Folkhälsomyndigheten har konstaterat ett ökat antal fall bland elever i högstadieåldern och däröver. I Staffanstorps kommun har vi inte sett denna utveckling, i dagsläget är det enstaka elever som är drabbade. Vi ser dock tendenser till en ökad sjukfrånvaro den senaste veckan på högstadiet som vi inte ser i övriga stadier.

På grund av Folkhälsomyndighetens information om att smittspridningen ökar bland 13-15-åringar och den ökande sjukfrånvaron på högstadiet i kommunen har ett beslut fattats för att bidra till att bryta smittspridningsrisken på högstadieskolorna.

Tidigare jullov för högstadieskolorna och Kometskolan

För högstadiet och Kometskolan innebär beslutet att elevernas läsårstider förändras. Höstterminen avslutas på måndag, den 14 december. Övriga skoldagar nästa vecka kommer att ersättas med dagar senare under vårterminen. De tre studiedagarna den 10 mars, 3 maj och 25 maj kommer att ersättas med skoldagar. Vårterminen kommer att avslutas onsdagen den 16 juni i stället för den 15 juni. Observera att förändringen i läsårstider endast gäller för elever på högstadiet och Kometskolan.

För lärarna innebär detta att vårens inställda utvecklingsdagar förläggs till nästa vecka, den 15-18 december.

Respektive skola kommer att gå ut med tider för måndagens skolavslutning.

 

Krister Åkesson, Utbildningschef

Ann Edvik, Biträdande utbildningschef