Här är årets resultat från trygghetsmätningen

Ordningsvakt i Staffanstorps kommun.

Färre utsätts för mängdbrott och den upplevda problematiken med stökiga ungdomsgäng fortsätter att minska. Samtidigt anser kommuninvånarna att nedskräpning är ett växande problem. Det visar resultatet från årets trygghetsmätning som gjorts av Polisen tillsammans med Staffanstorps kommun.

Det är glädjande att problematiken med stökiga ungdomsgäng fortsätter att minska. Att säkerhetsenheten åter fått ökade befogenheter att patrullera som ordningsvakter kan ha haft en viss påverkan, säger Henrik Lethin, säkerhetschef i Staffanstorps kommun.

I förra årets undersökning pekade invånarna på trafiken som ett ökat problem, främst med buskörningar med mopeder. Där har det skett en förbättring, men trots det anser många att det fortfarande hålls för höga hastigheter i kommunen och att trafikreglerna inte respekteras.

Vi genomför trafikkontroller utifrån de klagomål och tips som inkommer i den utsträckning som vi har möjlighet. Polis och kommun har ett nära samarbete i denna fråga och vårt mål är att skapa en tryggare trafikmiljö i kommunen, säger kommunpolis Christer Stålhandske.

Nedskräpning upplevs som ett problem

Bland de saker som ses som ett växande problem är nedskräpningen i kommunen. Där anser de som besvarat undersökningen att det till skillnad från förra året blivit värre.

Detta är några av de saker vi måste titta på mer. Kan det bero på att fler rör sig utomhus under coronapandemin? Behövs fler papperskorgar i kommunen? Vi tar självklart till oss av detta och jobbar vidare med detta, säger Henrik Lethin.

Fler vågar anmäla brott och allt färre uppger också att de utsätts för mängdbrott, exempelvis stölder, inbrott och misshandel. I år visar resultaten en minskning på sex procentenheter, från 18 (2019) till 12 (2020). Upplevelsen om att bli utsatt för brott ligger däremot oförändrad sedan förra årets mätning.

Polisens och kommunens mål är att öka tryggheten. I år har vi inte haft lika många uppstarter av grannsamverkansgrupper som tidigare år med anledning av rådande omständigheter, men tillsammans med kommunen så fortsätter vi att jobba med utvecklandet av grannsamverkansområden och ni är alltid välkomna att kontakta oss, så ska vi hjälpa er att komma igång, säger Christer Stålhandske.

Ny samverkansöverenskommelse

Förutom trygghetsmätningen, som utgör ett bra underlag för hur Polisens och kommunen ska arbeta trygghetsskapande, håller en ny gemensam samverkansöverenskommelse att arbetas fram. Den planeras vara klar i början på nästa år.

Vårt nära samarbete fortsätter i samma goda anda. Vi jobbar fortfarande brottsförebyggande utifrån EST-modellen (effektiv samordning för trygghet) och arbetar för ett tryggare samhälle, säger Christer Stålhandske och Henrik Lethin.

I resultaten kan även nämnas att hjärupsborna känner sig mest trygga i hela kommunen. Totalt skickades 2 700 enkäter ut i LPO Kävlinge (Lomma, Kävlinge, Staffanstorp och Burlöv), varav 900 till kommuninvånare i Staffanstorps kommun. Lite över 62 procent, över 550, valde att besvara frågorna i årets trygghetsmätning.

Vill du läsa mer om resultatet kan du göra det genom att klicka här: Resultat trygghetsmätning 2020

Mer information

Har du frågor kring trygghetsmätningen? För mer information kontakta:

Henrik Lethin, säkerhetschef Staffanstorps kommun: 046-25 12 39

Christer Stålhandske, kommunpolis: 0733-75 11 15