Beslut för att underlätta för lokal torghandel förlängs

Torghandel. Foto: Mehrad Vosoughi/Unsplash

Den 20 mars fattade Staffanstorps kommun beslut för att underlätta för det lokala näringslivet genom att inte ta ut avgift för torghandel. Ett beslut som nu förlängs till och med den 28 februari nästa år.

Coronapandemin ställer oss alla inför svåra påfrestningar. Åtgärderna syftar till att bidra till att minska den ekonomiska belastningen för företag verksamma i Staffanstorps kommun.

Åter igen avstår Staffanstorps kommun från att ta ut hyresavgift för torghandel på Torget i Staffanstorp samt caféet i Rådhuset och bowlinghallen i Bråhögshallen. Beslutet gäller från och med december till och med 28 februari.

Sedan tidigare har beslut fattats om bland annat utökade tider för torghandel (08-19, årets alla dagar) och tillfälligt stopp för taxereglerade avgifter, till exempel VA- och renhållningsavgifter.

Ta del av besluten

Du kan ta del av senaste beslutet här: Åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet

De tidigare besluten kan du i sin helhet ta del av här:

Ordförandebeslut avseende ytterligare åtgärder

Ordförandebeslut – åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet med anledning av den aktuella Corona-/Covid-19-situationen

Som handlare i Staffanstorps kommun

Här kommer några tips från Business Port Staffanstorp till dig som lokal handlare.

  • Du göra en hel del för att Corona-säkra för dina kunder. På Svensk Handels hemsida kan du få tips och idéer!
  • Vill du lyfta ut din paketleverans eller varor utomhus utanför din butik kan du söka tillstånd hos Polisen.
  • Vill du stå på anvisade torgplatser i Staffanstorps kommun? Dessa är enligt beslut ifrån kommunstyrelsen till och med den 28 februari. Dock måste tillstånd sökas och det gör man enkelt på teknik@staffanstorp.se. Dit kan du också ställa frågor som gäller dessa tillstånd.

Mer information om covid-19

Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.