Här finns den nya bygglovsbroschyren

Vattenpass. Foto: Pixabay

Planerar du att bygga om eller bygga nytt? Kanske du behöver litet vägledning när det gäller bygglov? Här hittar du Staffanstorps kommuns bygglovsbroschyr.

Under årets pandemi har antalet bygglovsansökningar skjutit i höjden. Fler stannar hemma och många ombyggnadsplaner realiseras när det inte längre går att resa på semester.
Detta innebär en del merarbete för de tre bygglovshandläggarna och två byggnadsinspektörerna som arbetar på byggenheten.

Varje år handlägger vi ungefär 500 ärenden på byggenheten, säger miljö- och byggchef Bertil Bengtsson på Staffanstorps kommun.
För att underlätta för kommunmedborgarna finns därför idag broschyren om hur man söker bygglov både digitalt och tryckt.

Vi hade ett ganska lågt klickantal på broschyren i mars när vi lade ut den på nätet, men i juni började det sticka iväg och i slutet av augusti hade vi haft 1 700 klick på broschyren.

Uppstår ofta frågor

Det uppstår ofta frågor hos den som tänker bygga nytt eller bygga om. Många söker kanske bara bygglov en gång i livet och det är vanligt att bygglovsansökningar måste kompletteras innan vi kan handlägga dem, säger miljö- och byggchef Bertil Bengtsson.

Frågorna kan vara många: När behövs bygglov, när behövs det inte, när räcker det att man bara gör en anmälan? Vad ansvarar byggherren för, vad gör en kontrollansvarig, vad kostar ett bygglov, hur länge gäller bygglovet, vad händer den som bygger utan lov, vad är en situationsplan, vad är en fasadritning, etcetera.

Det är sådant vi vill förtydliga genom vår broschyr. Om vi får in rätt handlingar redan från början kan gå litet snabbare vilket gagnar både den sökande och oss, säger Bertil Bengtsson.

Här hittar du broschyren

Gå ut på staffanstorp.se och skriv in ”bygglov” i sökrutan så hittar du länken till broschyren. Du kan också skriva in länkadressen i dess helhet: https://staffanstorp.se/bo-och-bygga/bygga/bygglov-och-bygganmalan/

Föredrar du att få hem den tryckta broschyren i brevlådan? Ring till kommunens växel och be att få bli kopplad till byggenheten, så sänder vi hem broschyren, säger Bertil Bengtsson.

Av: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt, #5 2020.