Dags för skolval inför 2021

Elever i klassrum. Foto: Pixabay

Mellan den 11 och 24 januari 2021 ska skolvalen inför blivande förskoleklass och blivande åk 7 göras av vårdnadshavare på Mina sidor på staffanstorp.se. 

Det går bara att registrera ett önskemål om skola och är det fler som söker till samma skola än vad skolan kan ta emot, tillämpar vi relativa närhetsprincipen.

Besked om erbjuden skolplats för f-klasselever kommer senast i slutet av mars och för åk 7 senast i slutet av april per post.
Ansökan om fritidshemsplats görs efter beslut om skolplacering.
Den som önskar en skolplats utanför kommunen kontaktar själv aktuell skola.

Se mer information om skolvalet på kommunens hemsida

Din ansökan gör du här på Mina sidor.