Michel Tränefors ny teknisk chef

Michel Tränefors, ny teknisk chef i Staffanstorps kommun. Foto Ivar Sjögren

Michel Tränefors har utsetts till ny teknisk chef i Staffanstorps kommun med ansvar över gata/park, renhållning och VA.

Mest spännande med mitt jobb i Staffanstorps kommun är omfattningen och bredden på arbetsuppgifterna. Det är mångfacetterat och den ena dagen är aldrig den andra lik, säger han.
Han räknar med att uppdraget ska innebära många kontakter med kommunmedborgarna.

I första hand ska allmänheten vända sig till tjänstemännen men alla kommunmedborgare är välkomna att kontakta mig när de behöver det.
Michel Tränefors är 47 år, uppvuxen i Skivarp, gick gymnasiet i Ystad och utbildade sig till civilingenjör som lantmätare inom väg och vatten vid Lunds tekniska högskola.

Han har arbetat mycket runtom i landet, till exempel i Stockholm, Lidingö stad, Solna stad, Skinnskatteberg samt på Fortifikationsverket i Eskilstuna och även privat inom fastighetsbranschen.

Närmast kommer han från motsvarande tjänst som gatu- och parkchef i Klippans kommun där han var i fem år.

Pendlingen har aldrig hindrat mig från att söka mig till intressanta jobb, kommenterar han leende om den dagliga körningen till och från nuvarande bostadsorten Landskrona.

En utmaning just nu är givetvis pandemisituationen. Vi kan varken ha individuella möten eller möten i grupp i samma utsträckning som tidigare utan det mesta sker digitalt. Vissa genomgångar måste dock genomföras på plats, men då på ett smittsäkert sätt. Det försöker vi vid varje tillfälle finna bra lösningar på.

På frågan om vilka möjligheter och utmaningar han ser i det nya jobbet svarar han:

Staffanstorp är en spännande och framåtsträvande kommun att arbeta i. Jag ser fram emot att få arbeta med de spännande nya stora projekten som vi just nu genomför och planerar, som t ex Vikhem, Södra Stanstad, Sockerstan, Hjärups park, Fyrspåret och Västerstad.

 

Text och bild: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt, #5 2020.