Konstaterat fall av smitta på Villa Vikhem

Covid-19.

Covid-19-smitta har konstaterats hos boende på äldreboendet Villa Vikhem. Intensiv smittspårning pågår i samverkan med Region Skånes smittskyddsläkare och enhet för vårdhygien.

På boendet sker nu omfattande smittspårning, och vården bedrivs enligt rekommendation från och i samråd med Vårdhygien för att minimera risken för ytterligare spridning. Kommunen har daglig kontakt med Vardaga som driver boendet, och gemensamt säkerställs att de regler och rutiner som finns för denna typ av situation följs.

I Skåne pågår för närvarande en omfattande smittspridning, som givetvis innebär risker för att smittspridningen även ökar inom kommunernas verksamheter. I Staffanstorp arbetar vi aktivt för att vidta åtgärder för att hindra smittspridning, och följer de råd, riktlinjer och rutiner som tas fram av Folkhälsomyndigheten och Region Skåne.

Staffanstorps kommun kommer också fortsättningsvis kontinuerligt och öppet informera kring händelseutvecklingen kring corona/covid-19 i kommunen.

Mer information

Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att a