Elever återgår stegvis till närundervisning

Smittskydd Skåne rekommenderar inte längre någon generell distansundervisning. För högstadieelever i Staffanstorps kommun innebär det att stegvis återgå till skolorna från och med den 1 februari. Smittspridningen minskar något i Skåne men är dock […]

Läs mer

Ny e-tjänst för dig som söker ekonomiskt bistånd

Den 1 februari lanserar Staffanstorps kommun en e-tjänst för dig som söker fortsatt ekonomiskt bistånd. Det innebär att du som tidigare har sökt ekonomiskt bistånd kan lämna in din fortsatta ansökan digitalt.

Läs mer

Microsoft bjuder in till informationsmöte

Microsoft bjuder in dig som kommuninvånare till ett informationsmöte där de kommer berätta mer om arbetet med att bygga och öppna datacenter i Staffanstorp. Mötet kommer att hållas digitalt den 27 januari.

Läs mer

Covid-19: Information om träning för barn

Ta del av information kring Staffanstorps kommuns beslut kring regeringens nya rekommendationer om idrottsutövning för barn- och ungdomar.

Läs mer

Pandemilagen: En ny tillfällig lag om covid-19

Pandemilagen trädde i kraft den 10 januari i år. Den innebär i korthet att regeringen och myndigheter har möjlighet att besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Här kan du läsa mer om den tillfälliga lagen.

Läs mer

Konsthallen fyller 25 år

Nu är det 25 år sedan Staffanstorps konsthall öppnade! Det blir ett Coronaanpassat jubileumsår med återblickar av utställningar och arrangemang i konsthallen. Det blir också möten med personer bakom kulisserna.

Läs mer