VA-arbete på ledningar i Staffanstorp

Staffanstorps kommuns VA-verk utför ledningsrenovering av dagvatten  och avloppsledningsnätet i Staffanstorp. Renoveringen påbörjas den 25 oktober och beräknas pågå under vecka 44.

Läs mer

Ny vattenledning påverkar Hjärupsborna

– Hjärupsborna behöver vara extra sparsamma med vattnet under veckorna 43 och 44 för att ha marginaler om en oförutsedd händelse skulle inträffa. Vi uppmanar kommuninvånarna att inte slösa på vattnet medan den nya vattenledningen dras fram under järnvägen, vädjar tekniske chefen Michel Tränefors.

Läs mer

Theodor Jönssons konstnärshem säljs på auktion

Konstnärens kvarlåtenskap kommer att säljas via en temaauktion på Crafoord Auktioner i Lund under julhelgen.

Läs mer

Ett symboliskt spadtag på väg mot nya skolan

Det var knappast det första spadtaget som togs i byggandet av den Internationella Engelska Skolan, men väl ett symboliskt sådant när det nu är mindre än ett år kvar till invigning.

Läs mer

Ändrad vattensammansättning i Hjärup

Från måndagen den 25 oktober och två veckor fram kommer dricksvattnet i de sydöstra delarna av Hjärup få en annan sammansättning. Detta på grund av 100 procent flöde från Vombverket till de delar som normalt försörjs av vatten från Ringsjöverket.

Läs mer

Nu finns kommunstyrelsens webbdiarium tillgängligt

Kommunstyrelsens diarium finns nu tillgängligt för allmänheten via kommunens webbplats. Diariet innehåller inkomna och upprättade handlingar från kommunstyrelsens diarium från och med januari 2019. Det finns även möjlighet att direkt ladda ner handlingarna till din […]

Läs mer