Satsningen på nya äldreboenden gav snabbt resultat

Helen Frennemark Hållö, verksamhetschef på Villa Roos park. Foto Ivar Sjögren

Den stora satsningen på särskilda boenden i Staffanstorps kommun har gett snabbt resultat. Våra nya boenden rankas idag bland de bästa i landet i en nationell undersökning utförd av Socialstyrelsen.

Den stora utmaningen idag är att behålla detta resultat även när verksamheten växer, säger verksamhetschef Helen Frennemark Hållö på Villa Roos park.

Den nationella brukarundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” genomfördes i våras och resultatet speglar vad brukarna tyckte i mars och april. Alla som bor i särskilt boende fick en rad frågor att besvara, ofta med hjälp av sina anhöriga, och ungefär hälften har svarat.

Resultatet visar att den långsiktiga satsningen på helt nya boenden med höga kvalitetskrav har lönat sig. Byggprocesser tar lång tid, och under några år har vi haft brist på platser i väntan på nya boenden. Det har speglats i resultaten, men nu ser vi att det vänder, säger omsorgsförvaltningens förvaltningschef Leila Misirli.

Ny utmaning

Alla särskilda boenden i Staffanstorps kommun hamnar högt i undersökningen och allra högst kommer Villa Roos park, som drivs av vårdföretaget Vardaga.

Jag står av naturen med fötterna på jorden och man ska inte se detta som en tävling utan vi ska använda resultatet i vårt arbete att förbättra oss ytterligare. Såklart blir man strålande glad av ett sådant här resultat och den stora utmaningen idag är att behålla detta resultat även när verksamheten växer, säger verksamhetschef Helen Frennemark Hållö på Villa Roos park.

Utvecklingsresa

Viktiga områden där äldreboendena i Staffanstorps kommun hamnat i topp är till exempel trygghet, tillgång till sjuksköterska och läkare och att trivs med sin bostad.

Vi kan se exakt vilken ranking vi fått nationellt på varje fråga och vi kan även se en jämförelse med andra skånska kommuner. Nu är vi bland de 25 procent bästa i landet. På vissa områden är vi bäst i Skåne och på vissa ligger vi trea, säger avdelningschef Mårthen Mirza på omsorgsförvaltningen på Staffanstorps kommun.

Vi har verkligen genomgått en utvecklingsresa och vi vill såklart förbättra vårt resultat ytterligare, men framför allt vill vi att resultatet ska hålla i sig. Vi lutar oss inte tillbaka utan tittar idag vidare på de frågor där vi kan bli ännu bättre.

Mycket av resultatet är politikens förtjänst. Man har vågat satsa på ett system som gör att det byggs fler nya boenden. Vi tjänstemän har parallellt gjort ett omfattande arbete med att ta fram kriterier, regelverk, bra avtal med rimliga krav på de privata utförarna, något som också är viktigt för att kunna lyckas.

Av: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt, #5 2020.