Ny VA-taxa från och med 1 januari 2021

Vattendroppe. Foto: J Carlosn by flickr.com

Kommunfullmäktige beslutade den 9 december 2020 att en ny VA-taxa ska börja gälla från och med 1 januari 2021.

Höjningen gäller endast en del av VA-taxan, nämligen anläggningsavgifterna. Anläggningsavgiften är en engångsavgift som du som fastighetsägaren betalar när du ska koppla in din fastighet till det kommunala ledningsnätet. Brukningsavgifterna behålls på samma nivå som tidigare.

En anledning till höjningen är att Staffanstorp växer och då ökar behovet av att investera i vatten- och avloppsledningar.