Distansundervisning införs under två veckor från den 11 januari

Den 7 januari har Staffanstorps kommun fattat ett beslut att införa distansundervisning i skolan för årskurs 7-9 under två veckors tid inledningsvis. Den första dagen för distansundervisning är den 11 januari, alltså direkt från skolstart.

Läs mer

Ny lärmiljö testas i Hjärups skola

Hjärups skola har fått tre nya fina klassrum för sina treor i den del som tidigare inrymde en förskola och vårdcentral.
Ett av klassrummen är ett så kallat ”pilotklassrum” med en lång rad nya spännande flexibla lösningar.

Läs mer