Distansundervisning införs under två veckor från den 11 januari

Vybild över Staffanstorps centrum.

Den 7 januari har Staffanstorps kommun fattat ett beslut att införa distansundervisning i skolan för årskurs 7-9 under två veckors tid inledningsvis. Den första dagen för distansundervisning är den 11 januari, alltså direkt från skolstart. Beslutet har fattats efter att Smittskydd Skåne rekommenderar Skånes kommuner som har en hög smittspridning att övergå till distansundervisning för högstadiet fram till den 24 januari för att begränsa smittspridningen av coronaviruset. Sjukvården i Skåne är mycket belastad i nuläget. 

Skolan kommer att fortsätta att undervisa en del elever på plats. Om du som elev tillhör denna grupp blir du och din familj kontaktad av skolan direkt. Detta görs under fredagen. Du ska alltså inte själv ta kontakt med din skola. Anledningen till att inte alla omfattas av distansundervisningen är att kommunen har ett mycket viktigt uppdrag i att se till att alla elever erbjuds så goda möjligheter som möjligt att nå gymnasiebehörighet. Skolskjuts kommer att gå som vanligt. 

Om du som elev inte tillhör ovanstående grupp kommer du att följa undervisningen genom din dator. Du följer ditt ordinarie schema och du loggar in till varje lektion i rätt tid. Du har det material redo som du behöver för lektionen och följer lärarens instruktioner. Läraren finns tillgänglig för dig och din klass för frågor under lektionens gång, men mycket av arbetet förväntas du ta eget ansvar för. 

Skolan kontrollerar din närvaro under varje lektion. Om du inte är på plats när läraren inleder lektionen registreras du som olovligt frånvarande alternativ som sen ankomst, avviker du från lektionen registreras olovlig frånvaro. Det är vårdnadshavare som är ansvarig för att eleven är på plats för undervisningen, det kallas ”tillsynsansvar”, detta har skolan i vanliga fall när eleven är i skolan. Under distansundervisningen går ansvaret över till dig som vårdnadshavare. 

Elever som vanligtvis har visst stöd under skoldagen kommer att ha det även under distansundervisningen, men det kan se annorlunda ut. Har en elev hjälp delar av skoldagen kanske denna ges via någon som är uppkopplad mot elevens dator under skoldagen för att hjälpa till. 

Vissa praktiska moment kommer eleverna att få genomföra på sin skola, även vid distansundervisning. Detta informera skolan eleverna om. 

Du som omfattas av distansundervisningen kan hämta skollunch från skolan enligt ditt schema. Den serveras i en lunchlåda. Du kan inte äta lunchen i skolan, utan tar den med dig hem. Vårdnadshavare till elever som önskar hämta lunchlådor på Tottarp eller Kyrkheddinge ska anmäla det till kostsektionen@staffanstorp.se. Övriga elever behöver inte anmäla, utan kan ta sig till skolan för att hämta lunchen enligt schemat.