Ny lärmiljö testas i Hjärups skola

- Det är fantastiskt roligt att få arbeta i den här nya lärmiljön, säger klasslärare Sanna Persson i klass 3 B på Hjärups skola. Foto: Ivar Sjögren

Hjärups skola har fått tre nya fina klassrum för sina treor i den del som tidigare inrymde en förskola och vårdcentral.
Ett av klassrummen är ett så kallat ”pilotklassrum” med en lång rad nya spännande flexibla lösningar.

Vi har försökt tänka annorlunda kring lärmiljön, berättar Sanna Persson som är klasslärare i 3 B som detta läsår har sina lektioner i ”pilotklassrummet”.

Den annorlunda lärmiljön består av flera delar. Triangelformade bord med hjul kan snabbt och lätt flyttas undan eller sättas samman i nya konstellationer, ståbord kan höjas och sänkas. Eleverna kan sitta och jobba på en rad olika platser i och utanför rummet, på saccosäckar, på mattor på golvet, på en slags trappa längst bak i rummet, eller på en bärbar Z-stol som även har plats för en bok, läsplatta eller dator och som är lätt att ta med och placera var man vill, på golvet eller utomhus.

Eleverna kan sitta på saccosäckar, på mattor, på en slags trappa längst bak i rummet, eller på en bärbar Z-stol som är lätt att ta med vart man vill. Foto: Ivar Sjögren Eleverna kan sitta på saccosäckar, på mattor, på en slags trappa längst bak i rummet, eller på en bärbar Z-stol som är lätt att ta med vart man vill. Foto: Ivar Sjögren

Skapa olika känslor och miljöer

Allt är väl genomtänkt med ljuddämpning, avskärmning av fönsterna, dimmade lampor så att vi kan skapa olika känslor och miljöer i klassrummet, en interaktiv tavla utrustad med en ”kortskjutande” kanon, med mera, berättar Sanna.

Det är fantastiskt roligt att få arbeta i den här nya miljön. Jag får tänka till litet mer mot vad jag är van, men det är så roligt att barnen kan röra sig mellan olika arbetsplatser och får rörelse i sin arbetsmiljö.

Även kapprummen är tänkta som lärmiljö där barnen ska kunna sitta och jobba. Entrén är uppdelad i en groventré där skorna tas av och en del där varje barn har sin egen plats för jackor, cykelhjälm, mössa och vantar.

Kapprummet är fantastiska för de ger så mycket utrymme att bråk minimeras. Alla har koll på sina saker, säger Sanna Persson.

Alla barn har sina egna krokar och fack i kapprummen som också ingår i lärmiljön. Foto Ivar Sjögren Alla barn har sina egna krokar och fack i kapprummen som också ingår i lärmiljön. Foto Ivar Sjögren

En del av elevhälsan

Det är Hjärups skolas rektor Karin Servin Karlsson som drivit idén med det nya flexibla pilotklassrummet.

Skapandet av de nya klassrummen blev en jättemöjlighet för oss att prova något nytt där vi kan påverka lärmiljön i mer flexibel riktning. Det är en del av elevhälsan att se vilka möjligheter vi kan ge barnen.

Jag är lärare i grunden och väldigt intresserad av allt som kan hjälpa våra elever att nå bättre resultat, inte minst lärmiljöer och dess möjligheter till påverkan med genomtänkt ljud, ljus och möblering, säger hon.

Dagens moderna skola är en annan skola än när Hjärups skola byggdes 1997, med ett annat slags elevunderlag och en helt annan läroplan. Lokalerna är inte alltid anpassade efter dagens skola. Det är viktigt att vi försöker möta barnens alla behov och det finns så många saker vi kan göra utifrån den miljö vi befinner oss i utan att behöva bygga nytt. Jag bär med mig dessa nya erfarenheter som en vision.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt, #5 2020.

Specialformade bord med hjul kan snabbt och lätt flyttas undan eller sättas samman i nya konstellationer, ståbord kan höjas och sänkas. Foto: Ivar Sjögren Specialformade bord med hjul kan snabbt och lätt flyttas undan eller sättas samman i nya konstellationer, ståbord kan höjas och sänkas. Foto: Ivar Sjögren