Covid-19: Restriktioner förlängs i Staffanstorp

Bild på coronavirus (covid-19). Foto: CDC/Unsplash

Smittspridningen av covid-19 fortsätter att öka kraftigt i Sverige. Vi lever just nu i en tuff tid där det gäller att håll i och hålla ut. För att försöka stoppa och minska smittan förlänger därför Staffanstorps kommun sitt beslut om restriktioner. 

Staffanstorps kommun arbetar intensivt med att motverka en smittspridning. Med anledning av ett försämrat läge kring covid-19 förlängs restriktionerna till den 15 februari 2021.

Beslut som förlängs i Staffanstorp

Beslutet grundar sig i följande två prioriteringar:

1. Att skydda kommunens invånare så långt det är möjligt
2. Att skydda våra mest kritiska och utsatta verksamheter

Restriktionerna i kommunen är bland annat:

  • Att samtliga arrangemang/ aktiviteter där kommunen är arrangör eller lokalansvarig maximalt får tillåtas i en omfattning av åtta (8) personer.
  • Att samtliga kommunala verksamhetslokaler och anläggningar som är publika och inte en del av kärnverksamheten (vård, skola, omsorg) inte längre vara öppna och tillgängliga för allmänheten. Idrottsanläggningar, badhus, Konsthallen, fritidsgårdar, öppen verksamhet med mera stängs därför.
  • Biblioteken i Staffanstorp och Hjärup stängs.
  • Begränsningar av fysiska möten och besökstider i och till Rådhuset.

Den kommunala servicen ska – givet de begränsningar som beslutet innebär – upprätthållas så långt som möjligt under denna period.

Du kan fortfarande låna böcker eller boka tid för att använda dator för viktiga ärende på biblioteken. Hur du gör kan du läsa mer om på bibliotekens webbplats.

Efter regeringens beslut den 18 december om att kommuner och regioner bör omedelbart stänga all verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig, bedrivs ingen träning inomhus, Du kan ta del av mer information kring idrottshallar och badhus här: Idrottshallar och badhus stänger

Komplettering kring idrottsutövande

Den 13 januari fattades beslut av kommunstyrelsens ordförande om att, förutom stängda idrottshallar och badhus även att:

  • utomhusträning tillåts i grupper om maximalt 8 personer (som ska ses som norm för antalet samlade personer även vid andra tillfälle än offentliga sammankomster), även för de födda tidigare än 2005. Inga tävlingar/matcher får genomföras.
  • alla idrottsaktiviteter på/vid kommunens anläggningar ska genomföras på ett smittsäkert sätt och i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd

Nytt beslut från 5 februari

Beslutet kring inomhusträning för barn födda 2005 eller senare hävdes den 2 februari. Från fredag den 5 februari 2021 kan barn födda 2005 eller senare återgå till att träna inomhus. Läs mer här: Covid-19: Klartecken för barn att träna inomhus

Kommunanställda i Staffanstorps kommun

  • Beslut har även fattats om att kommunanställda som har möjlighet ska arbeta hemifrån.
  • Förbud mot tjänsteresor
  • Fysiska möten fortsätter att ersättas av digitala möten
  • Höjd beredskap i verksamheterna

Restriktionerna gäller fram till 15 februari 2021. Detta beslut kan komma att hävas eller förlängas om smittläget kräver det.

Ta del av beslutet här: Ordförandebeslut den 8 januari 2021

Du kan även läsa om tidigare beslut här:

Beslut komplettering ordförandebeslut 13 januari 2021

Beslut fattat den 27 oktober 2020

Beslut fattat den 28 oktober 2020

Beslut fattat den 17 november 2020

Håll i, håll ut, ta hand om varandra och följ Folkhälsomyndighetens råd och de skärpta restriktionerna.

Mer information om coronaviruset (covid-19)

Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sjukvård och myndigheter där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Här besöker du sidan a.