Vatten- och avloppsarbete vid Flisvägen

Staffanstorps kommuns VA-verk lägger ny vattenledning mellan Flisvägen och Kvärlövsvägen. Arbetet påbörjas måndagen den 11 januari och beräknas pågå till den 31 mars.

Arbetet börjar på Flisvägen, ner längs Vesumsvägen, utmed Gamla Dalbyvägen till Kvärlövsvägen.

Arbetet utförs i samarbete med VA-Gruppen, Bengt Malmgren som Platschef 0705-45 49 03