Hämtning av julgranar den 18 till 29 januari

Tidigare år har julgranar hämtats tillsammans med restavfallet, vilket inte är möjligt med fyrfacksbilarna. I år hämtas julgranarna istället med en separat bil under en begränsad period.

Vill du ha din julgran hämtad kostnadsfritt så gäller följande:

  • Inget julgranspynt får sitta kvar eftersom granen kommer hanteras som komposterbart
  • Granen ska vara kapad så att bitarna av stammen är max 1 meter hög
  • Granen ska vara utsatt i tomtgräns i anslutning till sopkärlen senast 18 januari

Trädgårdsbilen kommer under perioden 18 till 29 januari hämta upp julgranar som uppfyller villkoren.