Konsthallen fyller 25 år

Konsthallens entré kantad med ballonger.

Nu är det 25 år sedan Staffanstorps konsthall öppnade! Det blir ett coronaanpassat jubileumsår med återblickar av utställningar och arrangemang i konsthallen. Det blir också möten med personer bakom kulisserna.

Under 25 år har Staffanstorps konsthalls verksamhet varit en källa för kunskapsförmedling om konst- och kulturyttringar i samhället. Den har speglat dåtidens konst såväl som den samtida konsten.

Återblickar och intervjuer

Många spännande och intressanta utställningar har det varit under åren och konsthallen har med sin speciella utformning hyst många finurliga tekniska lösningar för att kunna ge ett varierat och tilltalande utbud.

Under året blir det återblickar och korta intervjuer med de som gjort konsthallen till vad den är. Håll utkik på Konsthallens hemsida.

Vi följer utvecklingen kring coronapandemin och hoppas kunna bjuda in till analogt firande när vi öppnar igen.

Mer information om coronaviruset (covid-19)

Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sjukvård och myndigheter där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Här besöker du sidan a.