Pandemilagen: En ny tillfällig lag om covid-19

Pandemilagen trädde i kraft den 10 januari i år. Den innebär i korthet att regeringen och myndigheter har möjlighet att besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Här kan du läsa mer om den tillfälliga lagen.

Läs mer