Pandemilagen: En ny tillfällig lag om covid-19

Covid-19. Foto: Unsplash

En ny tillfällig covid-19-lag, den så kallade pandemilagen, trädde i kraft den 10 januari i år. Den innebär i korthet att regeringen och myndigheter har möjlighet att besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning.

Landets länsstyrelser får uppdraget att genom tillsyn säkerställa att besluten följs. Tillsynen är avgiftsfri.

De verksamheter som berörs är följande:

  • Gym- eller sportanläggningar
  • Badhus
  • Handelsplatser
  • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
  • Yrkesmässig uthyrning/användning av platser för privata sammankomster.

Den tillfälliga covid-19-lagen innebär att verksamheter är skyldiga att förebygga smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Tillsynen sker genom råd, information och uppmaningar till verksamheter. Länsstyrelsen kan fatta beslut om stängning och vite om en verksamhet inte frivilligt rättar till påtalade brister.

Den tillfälliga covid-19-lagen upphör att gälla den sista september 2021

Mer information finns på Länsstyrelsen Skånes webbplats. 

Mer information om coronaviruset (covid-19)

Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sjukvård och myndigheter där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Här besöker du sidan a.