Elever återgår stegvis till närundervisning

Elever i klassrum. Foto & licens: Åsa Siller

Smittskydd Skåne rekommenderar inte längre någon generell distansundervisning. För högstadieelever i Staffanstorps kommun innebär det att stegvis återgå till skolorna från och med den 1 februari.

Smittspridningen minskar något i Skåne men är dock på en hög nivå. De nya rekommendationerna är att högstadieeleverna kan återgå till undervisning på plats i skolorna, så kallad närundervisning.

Under förra året tränade elever och lärare på digitala verktyg för att stärka kunskaperna inför en eventuell undervisning på distans, bland annat testade en klass på Hagalidskolan digital undervisning redan under våren. Läget blev skarpt när Staffanstorps kommun införde distansundervisning vid årets skolstart den 11 januari. Det har fungerat över förväntan.

Både elever och lärare har tagit sin an utmaningen på ett bra sätt och eleverna har tagit ett fint ansvar för att undervisningen ska fungera. Ett stort tack för ett bra arbete, säger Ann Edvik, biträdande utbildningschef i Staffanstorps kommun.

Undervisning på distans veckan ut

Under vecka 4, mellan den 25-29 januari fortsätter distansundervisningen.

Eleverna kommer att stegvis, en vecka i taget, återgå till närundervisning. Från och med måndag den 1 februari börjar elever i årskurs 7 få undervisning i skolans lokaler, följt av årskurs 8 veckan efter. Den 15 februari ska elever i åk 9 vara tillbaka i skolorna. Elever som tidigare haft undervisning på plats fortsätter med detta även framöver.

En årskurs i taget

För att på ett smittsäkert sätt återgå till närundervisning kommer endast en årskurs vara i skolorna under en treveckorsperiod, vilket innebär att två årskurser under den tiden får distansundervisning. Årskurs 8 och 9 får distansundervisning under vecka 5, åk 7 och åk 9 under vecka 6 och årskurs 7 och 8 under vecka 7.

De dagar elever har distansundervisning fortsätter möjligheter att hämta skollunch från skolan.

Om smittotalen av covid-19 fortsätter att sjunka är målsättningen att alla elever på högstadiet återgår till undervisning på skolan från vecka 9. Elever och vårdnadshavare kommer informeras inom kort om hur undervisningen bedrivs efter sportlovet, den 22-26 februari.

Mer information

Har du frågor vänligen kontakta biträdande utbildningschef Ann Edvik, e-post: ann.edvik@staffanstorp.se eller telefon 046-25 13 10