Har du rätt till bostadstillägg?

Äldre person. Foto: Pixabay

Du kan ansöka om bostadstillägg om du är över 65 år och tar ut hela din allmänna pension, inklusive premiepension. Du kan ansöka oavsett om du hyr eller äger din bostad. Du kan även ha viss förmögenhet.

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg.

Gör en beräkning

Innan du ansöker om bostadstillägg bör du göra en preliminär beräkning på Pensionsmyndighetens webbplats för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg genom att klicka här: Beräkna bostadstillägg

Har du inte möjlighet att göra det kan du ringa kundservice 0771–776 776 och få hjälp med en beräkning.

Du eller behörig anhörig 

Som behörig anhörig kan du företräda en person om det är uppenbart att personen inte längre har förmåga att ta hand om sin ekonomi. 

Ansök om bostadstillägg för annans räkning på pensionsmyndigheten.se