Akut vattenläcka på Bragevägen/Mimers väg i Staffanstorp

Vattenläcka Illustration: Alva Esping

Vattenläckan på Bragevägen/Mimers väg i Staffanstorp är lagad. Vid arbetet visade sig att ledningarna är i behov av större lagningar vilket innebär att Mimers väg måste vara avstängd veckan ut.

Mimers väg är avstängd  för genomfart vilket innebär begränsad framkomlighet till anslutande gator. Vi hoppas på förståelse för de störningar som kommer att uppstå under arbetets gång. Följ väganvisning eller välj gärna annan väg om möjligt.

När vattnet släpps på igen

Det kan finnas luft i ledningarna efter lagningen. Därför råder vi er att öppna kranen försiktigt. Det kan även förekomma brunt vatten. Låt kranen rinna länge för användning. Vattnet är inte farligt att dricka. Spola länge före tvätt av ljus kläder.

Kontakt

PEAB Sverige AB, Lars-Peter Lindqvist, 0733-37 48 10