Covid-19: Klartecken för barn att träna inomhus

Judo. Foto & licens: Mats Schöld

Staffanstorps kommun arbetar intensivt med att motverka en smittspridning. Tidigare har idrottshallar haft stängt, men öppnar nu igen för barn födda 2005 eller senare.

Från fredag den 5 februari 2021 kan barn födda 2005 eller senare återgå till organiserad träning inomhus, i kommunens idrottshallar samt bad.

Staffanstorps kommun har noga följt smittspridningen och kan konstatera att minskningen nu har hållit i sig över en tid. Med tanke på motionens betydelse för barn och ungas hälsa bedöms det nu i enlighet med Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer från den 21 januari 2021 att träning nu även kan ske inomhus för barn i förskole- och grundskoleålder (födda 2005 och senare) i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar.

Beslutet omfattar även att elever kan återgå till undervisning i musikskolorna.

Allmänna råd

Föreningar

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar

1. om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt, samt
2. undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

Idrottsföreningar

För att undvika spridning av covid-19 bör idrottsföreningar

1. se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks,
2. när det är möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus,
3. skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper,
4. begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel, och
5. se till att onödiga resor i samband med idrottsutövande undviks.

Beslutet kan komma att ändras om situationen kräver detta.

Du kan ta del av beslutet här.

Mer information om coronaviruset (covid-19)

Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sjukvård och myndigheter där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Här besöker du sidan a.