Bra betyg för Ung i Staffanstorp

Ledare från Ung i Staffanstorp. Foto: Staffanstorps kommun

Under coronapandemin har Ung i Staffanstorp fått tänka nytt och satsat allt mer på digitala aktiviteter. Nyligen genomfördes också en enkät bland ungdomarna som visar på bra gemenskap, trygghet och tillit till personalen.

Under hösten 2020 blev Ung i Staffanstorp medlemmar i nätverket KEKS (kvalité och kompetens i samverkan). Det första som gjordes som nya medlemmar var att genomföra en årlig mötesplatsenkät. Enkäten är ett verktyg för att få svar på viktiga frågor som belyser besökarnas situation och mående, men även en värdemätare på hur besökarna upplever personal, lokaler och bemötande. Över 90 procent av de tillfrågade ungdomarna upplever en bra gemenskap på Ung i Staffanstorps mötesplats och det finns en stor tillit till personalen. Du kan ta del av mer information kring enkätens resultat och Ung i Staffanstorps verksamhet på Ung i Staffanstorps hemsida.

Digital verksamhet under 2020 – framåt

Under stora delar av 2020 har den ordinarie verksamheten varit stängd på grund av covid-19 och är fortfarande i detta nu, vilket har öppnat upp ett helt nytt sätt för Ung i Staffanstorp att arbeta.

Under pandemin har satsningar gjorts på olika typer av digital verksamhet, allt från bland annat tävlingar, träningspass, workshops med mera. Ung i Staffanstorp når betydligt fler med våra digitala aktiviteter vilket upplevs vara väldigt positivt. Vi når ungdomar som inte fysiskt besöker vår verksamhet och detta kan förhoppningsvis vara en inkörsport till att dessa individer blir framtida besökare.

Under perioden av pandemi har verksamheten också arbetat uppsökande ute i hela kommunen för att träffa och stämma av så våra unga i kommunen mår bra.

Verksamheten är igång alla dagar förutom söndagar och alla kvällar förutom tisdagar och söndagar.

Vill du veta vad som händer i Ung i Staffanstorps verksamhet, följ oss i sociala medier:

Facebook: Ung i Staffanstorp

Instagram: Ung i Staffanstorp

Web: Ungistaffanstorp.se