Kraftledningsarbete i Gullåkra mosse

Från den 15 februari och tre veckor fram kommer Svenska Kraftnät att påbörja schaktningsarbeten på stolpe 112 i Gullåkra mosse. Detta är ett led i arbetet med att byta ut befintliga kraftledningar.

Byggtrafik kommer att korsa motionsslingas infart i höjd med Hantverksvägen
Arbetsplatsskyltar med information om arbetstrafik kommer att sättas upp.

Svenska kraftnät förnyar en 42 kilometers 400 kV-ledning mellan stationerna Hurva och Sege. Ledningen närmar sig sin tekniska livslängd och behöver bytas ut mot en modern ledning för öka driftsäkerheten i Malmöregionen. Mer information om projektet hittar du här>>