Covid-19: Delvis distansundervisning för högstadieelever

Skolarbete vid dator. Foto: Åsa Siller

Smittspridningen i Staffanstorps kommun är oförändrad den senaste veckan. Mot bakgrund av rekommendation från Smittskydd Skåne kommer Staffanstorps kommuns högstadieskolorna att fortsätta med delvis distansundervisning under vecka 11 och 12 under förutsättning att antal konstaterade fall inte dramatiskt ökar.

v. 11 Årskurs 9 har närundervisning medan årskurs 7 och 8 fortsätter med distansundervisning.

v. 12 Årskurs 9 har närundervisning. Årskurs 7 har närundervisning halva veckan och årskurs 8 har närundervisning halva veckan.

Det finns elever som av olika skäl är undantagna från beslutet, precis som innan sportlovet. De elever som är undantagna, får fortsatt närundervisning i skolan.

 

Har du varit utomlands?

För den som varit på resa utomlands gäller att man ska stanna hemma från arbete, skola, förskola och undvika att träffa andra människor än den egna familjen under sju dagar efter inresa till Sverige.

Efter utlandsresa ska man också testa sig direkt efter ankomst till Sverige och igen efter fem dagar. Barn under 6 år undantas från provtagning i denna situation.

Mer information om coronaviruset (covid-19)

Du kan läsa mer information kring råd och riktlinjer på Folkhälsomyndighetens hemsida: Nationella allmänna råd och riktlinjer

Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sjukvård och myndigheter där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Här besöker du sidan Coronaviruset (covid-19).