Byggstart för Södra Stanstad närmar sig

Visionsbild av torget som det kan komma att se ut. Höghus blandat med träd och grönska,.

Snart närmar sig byggstart för Södra Stanstad, nästa stora steg i Staffanstorps omfattande centrumomvandling.
Tre nya stadskvarter ska de närmaste åren ta form på det gamla busstorget och nuvarande vårdcentralen invid Malmövägen och Storgatan.

Det är tänkt att blir en direkt fortsättning på det stadsmässiga centrum som finns idag, och ska göra centrum både tydligare och synligare i stadsbilden från Malmövägen, säger plan- och exploateringschef Karolina Gnosspelius på Staffanstorps kommun.

Området där de tre kvarteren ska växa fram är två hektar stort och i detaljplanen som nyligen vann laga kraft ingår cirka 250 lägenheter, verksamhets- och affärslokaler, en ny vårdcentral och ett helt nytt torg.

Höga krav

Södra Stanstad ska utgöra den framtida entrén mot centrum från Malmövägen. Projektet är i praktiken en fortsättning på det jätteprojekt då Staffanstorps centrum byggdes om till mysig småstad i en nästan total omvandling.

Staffanstorps kommun ställer därför väldigt höga krav på gestaltningen av de nya  byggnaderna gentemot byggherren, säger Karolina Gnosspelius.

Arkitekterna har jobbat medvetet med en variation i formspråk och färgval och variation i höjd och fasaduttryck som knyter an till 90-talets centrumomvandling.

Kopplingen till centrum är tydlig. De nya kvarteren ska utformas med röda sadeltak i bränt tegel eller röd plåt, olika fasadtyper och varierad höjd, mellan fyra och åtta våningar höga.

Det blir ljus färgsättning på fasaderna som huvudsakligen uppförs i puts, tegel eller stenmaterial. Insidan av kvarteren tillåter något flackare vinklar med tak.

I korsningen Storgatan Malmövägen inramar de nya husen ett helt nytt torg med cykelparkeringar och mindre affärslokaler som ska vätta ut mot torget.

Vårdcentralen

Första kvarteret av de tre uppförs på nuvarande busstorget i en fastighet som utöver bostäder även ska inrymma Staffanstorps vårdcentral på nedre botten.

Nuvarande vårdcentral, den enda byggnaden som finns på området just nu, ligger kvar där den är idag tills de nya lokalerna är färdiga och flyttar då tvärs över Storgatan och in i den nya fastigheten medan de gamla lokalerna rivs för att ge plats åt ytterligare två nya kvarter.
Entreprenör är fastighetsutvecklingsföretaget Nordr, mer känt under sitt tidigare namn Veidekke Bostad, som vann den markanvisningstävling som Staffanstorps kommun utlyste för Södra Stanstad. Nordr är ett norskägt företag som utvecklar bostäder och stadsdelar i både Norge och Sverige. I Staffanstorp har företaget även varit involverat i utvecklingen av Vikhem.

Södra Stanstad är ett spännande projekt. Vi jobbar nära i dialog med kommunen. Tillsammans har vi skapat en plan för hur de nya kvarteren ska utformas i enlighet med stanstadsmodellen, säger projektchef Paun Rajak på Nordr.

Vi är specialister på bostadsrätter och planerar cirka 250 lägenheter i olika storlekar. Antalet beror litet på hur stora lägenheterna blir, vilket i sin tur beror på marknaden. Landsbygden blir dock alltmer attraktiv, inte minst i dessa tider. Det är populärt att flytta ut från storstäderna visar lite olika marknadsanalyser.

Trygghetsbostäder

Vi tittar även på möjligheten att bygga trygghetsbostäder för äldre om det finns behov för detta. Vi gör utredningar om detta just nu.
Nordr AB hoppas kunna sätta spaden i marken redan hösten 2021 men först ska Staffanstorps kommun förbereda platsen genom att bland annat anlägga de nya gator och trottoarer och dra dagvatten- och va-ledningar i området.

Vi räknar med en byggtid på 18 – 24 månader per kvarter och hela byggtiden beräknas ta mellan fem och tio år, säger Paun Rajak.