Visionsbild av torget som det kan komma att se ut i framtiden. Arkitekterna jobbar medvetet med en variation i formspråk och färgval och variation i höjd och fasaduttryck som knyter an till 90-talets centrumomvandling. Illustration: Arkitektfirman Här Malmö AB

Visa bilden i full storlek.