Hjärupsbarn i samarbete med konstnär

Konstnären Henriette Udsens akvarell De fyra årstiderna har digitaliserats och tryckts upp i storformat och pryder nu en hel vägg på Ängslyckans förskola där den tjänar som kreativ katalysator för de 220 barnen i deras skapande inom musik, målning, rörelse och språk. Fr vänster ser vi bildpedagog Jenny Krook, musikpedagog Anders Wiking, pedagogisk samordnare Oskar Nilsson samt rektor Linda Delvéus. Foto: Ivar Sjögren

I ett spännande kreativt projekt inom ramen för Skapande skola har 220 barn och all personal på Ängslyckans förskola i Hjärup fått måla i akvarell och vattenfärg i ett unikt samarbete med en konstnär.

Vi ville ge barnen möjlighet till möten med professionell bildkonst och ge inspiration till pedagogerna för nya arbetssätt i en utvecklande verksamhet, berättar rektor Linda Delvéus.

Forskning visar att när barnen får använda sin fantasi utvecklas problemlösningsförmågor på olika plan.

Våra pedagoger och förskolebarn har därför jobbat med workshops och fokusgrupper tillsammans med konstnären Henriette Udsen och skapat skisser som hon sedan vävt in i en levande process.

I arbetet har man utgått från konstnärens akvarell  ”De fyra årstiderna” som digitaliserats och tryckts i tapettryck och satts upp på en hel vägg.

Barnen delaktiga

Alla barn på förskolan, både barn på äldrebarnsavdelningarna och yngrebarnsavdelningarna, har fått vara med i skapandet.

När den första målningen fanns på plats ställde vi frågan ”vad händer sen…?” till barnen. Deras tankar gav Henriette inspiration till en andra målning som idag sitter på en annan vägg på Ängslyckans förskola.

Konstnären Henriette Udsen är utbildad inom konst och form, har gått serietecknarskola och är även en dokumenterad illustratör.

Projektet kunde genomföras tack vare ett bidrag 100 000 kronor från Skapande skola och Kulturrådet.

Att barnen ges inflytande är viktigt då detta är ett gemensamt projekt som hela förskolan gör tillsammans, säger rektor Linda Delvéus.

Det handlar om att skapa konstnärliga och kreativa ingångar och en långsiktig integrering av fler kulturella och konstnärliga uttryck i barnens utbildning och är inte bara en målning utan ett arbete som sammanvävs med olika prioriterade mål i läroplanen, till exempel jämställdhet och normkritik.

Vårdnadshavare och intresserade uppdateras genom sociala medier.

Vi har lagt ut både videos och bilder under hela processen och gensvaret och responsen från föräldrar har varit väldigt stor, berättar pedagogisk samordnare Oskar Nilsson.

Används tematiskt

Nu ska de olika torgen, till exempel musiktorget, skapandetorget, rörelse/hälsotorget och språktorget, tematiskt knyta samman sitt arbete med väggkonstverken.

Vi på musiktorget har valt ut fyra karaktärer från Henriettes målning som vi använder som huvudpersoner i våra undervisningar, som en pågående musiksaga, säger musiktorgets ansvarige pedagog Anders Wiking.

Karaktärerna spelar huvudrollerna i våra olika lektioner, till exempel hundarna Digi och Talis, den kloka och visa elefanten Regnhild samt nymfen Florinda som alltid har en räv bakom örat och som jobbar med jämställdhet, rättvisa och social hållbarhet. Hon är en listig rackare som alltid vill göra det bästa för miljön.