Så skyddar du dina värdesaker

UV-lampa lyser mot DNA-märkt föremål. Foto: Andreas Holm

Staffanstorps kommun var först ut med att lansera märk-DNA i Sverige 2015. Projektet föll väl ut och flera tusen hushåll valde att stöldskyddsmärka sina ägodelar. Nu går kommunen tillsammans med Polisen ut med en ny kampanj för att påminna om vikten att skydda sina värdesaker och minska risken för stölder. Frågan är – har du märkt om dina värdesaker?

De som inte har märk-DNA idag har allt att vinna. Det är ett av de främsta redskapen för att skydda sina föremål. Den största styrkan är att det är spårbart i stora delar av världen, säger Henrik Lethin, säkerhetschef i Staffanstorps kommun.

Spårbarhet och skydd

Inbrott i hem och fordon är tyvärr förekommande i dagens samhälle. Märk-DNA är en stöldskyddsmärkning som ger polisen spårbarhet och skyddar dina föremål.  Den transparenta märkvätskan är osynlig för blotta ögat, och innehåller en unik DNA-kod, som enkelt kan kopplas till ägaren genom ett internationellt register. Det är upp till dig som privatperson att registrera din kod. Vätskan penslas på likt ett nagellack eller sprayas på dina föremål och blir nästintill omöjlig att få bort. DNA-vätskans färg håller i minst fem år, men DNA:t försvinner aldrig.

MärkDNA är ett av många bra sätt att skydda sig mot bostadsinbrott och stölder.

Det finns positiva effekter av att använda märk-DNA. I Staffanstorps kommun har sedan projektet infördes för sex år sedan bostadsinbrotten minskat. Märk-DNA kan ha varit bidragande till detta. Förhoppningen är att kommuninvånarna väljer att investera i ett märk-DNA-kit för att skydda sina föremål. De som inte har märk-DNA idag har allt att vinna. Det är ett av det främsta redskapet för att skydda sina föremål. Det signalerar att det bedrivs ett brottsförebyggande arbete i det aktuella området, säger kommunpolis Michael Rydberg.

Ökad trygghet i kommunen

I Staffanstorp görs flera brottsförebyggande åtgärder. Märk-DNA i kombination med en organiserad grannsamverkan är två metoder som har en mycket god effekt i ett förebyggande arbete mot brott.

Grannsamverkan innebär i grunden att man gemensamt tar ett ökat ansvar för tryggheten och det brottsförebyggande arbetet i sitt område. Omfattningen och utformningen bestäms av de medverkande.

En väl fungerande grannsamverkan har en dokumenterad bra effekt i det brottsförebyggande arbetet, säger Michael Rydberg.

Staffanstorps kommun är och ska fortsatt vara en trygg och säker kommun att bo och arbeta i. Bland annat satsar vi på kamerabevakning, organiserad grannsamverkan och förra året fick våra vakter utökade befogenheter. I vår årliga trygghetsmätning ser vi att invånarna känner en ökad trygghet men vårt arbete slutar inte för det. Förutom att uppmärksamma om märk-DNA kommer vi att fortsätta arbetet med att ha en närvarande säkerhetsenhet ute i kommunen, säger kommunens säkerhetschef Henrik Lethin.

Ser du något misstänkt när du är ute i kommunen? Kontakta då kommunens säkerhetsenhet på telefon 0722-43 06 69 eller Polisen 11414. Vid akuta situationer ring alltid 112.

Fakta: Hur gå du till väga?

Har du skyddat dina värdesaker och behöver hjälp för att se om föremålen måste märkas om? Eller är du intresserad av att införskaffa märkDNA? Kontakta då Polisen eller ditt försäkringsbolag för mer information. Du kan även ringa kommunens säkerhetsenhet på 0722-430669.

Tips till dig med märk-DNA

  1. DNA-vätskans färg håller i minst fem år. Tänk på att skaka din flaska ett par gånger varje år för att behålla hållbarheten
  2. Upprätta en inventarielista du förvarar på en säker plats.
  3. Glöm inte att registrera din vätska hos ditt försäkringsbolag/återförsäljare

Läs mer om märkDNA här.

Fakta: Grannsamverkan

Grannsamverkan kan innebära att:

  • Meddela dina närmsta grannar att du är bortrest.
  • Be någon ta hand om din post, lägga hushållssopor i ditt sopkärl, klippa gräset med mera.
  • Någon form av belysning inne i bostaden då du är bortrest.
  • Var också nyfiken på nya personer i området.