Trafikverket utför arbete vid fyrspåret i Hjärup

Arbetet fortsätter med fyrspårsutbyggnaden i Hjärup. Foto: Andreas Holm

Den 15 mars startar arbetet med att bygga påfarten till nya stationsbron vid Jakriborg. Trafikverket kommer också att börja sikta massor strax norr om Jakriborg. 

Massorna till påfartsrampen körs till stationsbron med lastbilar som kör söderifrån, genom arbetsområdet. Massorna läggs ut i flera lager och mellan varje lager packas materialet med en vält som vibrerar. Arbetet kan periodvis upplevas som störande för de som bor nära arbetsplatsen.

Arbete kommer att pågå fram till mitten av april. Trafikverket har delat ut information om arbetet till boende i området. Där meddelas också att ett arbete om att sikta utgrävda massor och separera sten och grus inleds om några veckor norr om Jakriborg. Ljudet från siktmaskinen kan upplevas som störande.

Arbetstider

Entreprenören arbetar normalt dagtid vardagar mellan klockan 7-19, men ibland kan entreprenören behöva arbeta längre dagar.

Mer information

Trafikverket bygger fyra spår mellan Malmö och Lund.
Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny
station byggs vid Klostergården i Lund.
Läs mer på: www.trafikverket.se/fyrsparet