Malin och Johan lyfter utekvaliteten på rasterna

Två nya populära utefritidspedagoger lyfter just nu kvaliteten på rastaktiviteterna på Hjärups skola till nya höjder. Här ser vi Malin Gunnarsson och Johan Witt tillsammans med barnen Lovisa, Knox, Charlie och Adam. Foto: Ivar Sjögren

– Vårt jobb är att skapa en tryggare miljö för eleverna och erbjuda dem olika aktiviteter på rasterna, ofta med fysisk rörelse men även med lärandet involverat.

Två nya populära utefritidspedagoger lyfter just nu kvaliteten på rastaktiviteterna på Hjärups skola till nya höjder.

De två nyanställda utefritidspedagogerna Malin Gunnarsson och Johan Witt är båda nyutexaminerade från Malmö universitet respektive högskolan i Kristianstad med inriktning på fritidshem och idrott. Johan har även sex års erfarenhet i yrket från Holmaskolan i Malmö bagaget.
Båda har idrottsbakgrund, Malin spelar fotboll i MFF och Johan har varit handbollspelare i Ankaret i Bjärred.

Deras uppdrag är helt och hållet baserat på utomhusaktiviteter.

Vi har mycket fokus på rörelse och idrott eftersom forskning visar att vi har fler och fler stillasittande barn bakom datorer, ipads, TV och telefoner. Vi planerar efter behov och intresse och agerar aktivt för att barnen ska få vara med och bestämma på skolgården.

Eleverna styr själva

Ett rastråd med en representant från varje klass från Åk 3 till Åk 6 får vara med och tycka till om uteaktiviteterna.

Där diskuterar vi ofta till exempel var eleverna känner sig trygga eller otrygga, vilka aktiviteter som är bra och mindre bra och vad de vill att vi ska utveckla. Vi vill ha så mycket elevdemokrati som möjligt, säger Malin och Johan.

Bland de nya aktiviteterna nämns dans, sparkcyklar, skateboard, gagaboll, tipsrundor, rastbingo, hopp i rockringar, med mera.
Eleverna kan hämta ut material att använda ur en särskild rastbod som eleverna själva styr över och de barn som vill får turas om att ansvara för att lämna ut material till skolkamraterna. Ännu en rastbod planeras på andra sidan skolan.

Här ser vi ofta fina samarbeten när till exempel barn från Åk 3 samarbetar med barn från förskoleklassen. Här ingår även praktisk matematik, som att räkna och skriva upp antal utlämnade saker.

Inspirerad av föreläsning

Det var en föreläsning av författaren till boken ”Nyckeln till skolgårdens lärande” som inspirerade rektor Karin Servin Karlsson på Hjärups skola till att göra den helt ny satsningen och i höstas anställdes två särskilda utefritidspedagoger med specialkompetens.

Den som jobbar i skolans värld vet att det händer saker på rasterna. De små barnen leker, medan de stora barnen går runt, det är så det brukar se ut. Vi vill vara nära eleverna, kunna erbjuda meningsfulla aktiviteter även på rasterna och samtidigt kan det vara svårt för de fritidspedagoger som jobbar inomhus eller de lärare som är tillfälliga rastvärdar att hinna få till aktiviteter och engagemang med ungdomarna på rasterna på en f-6-skola, säger rektor Karin Servin Karlsson.

Författaren till boken heter Gustav Sundh, förstelärare i fritidspedagogik i Huddinge, och vald till årets lärare i fritidshem 2017 av Lärarförbundet.
Hans bok är skriven som ett utbildningsmaterial till yrkesverksamma i skola och fritidshem och består av berättelser ur verkligheten samt konkreta exempel och metoder som kan bidra till elevernas lärande och utveckling av rastaktiviteter.

Han inspirerade mig mycket. Jag vill ju verkligen att rasterna ska innehålla både rörelse, lärande och skoj. Barnen ska inte sitta stilla, inte bråka eller intrigera. Det ska vara kul när vi pausar studierna.

Väl mottagna av alla

Nu är jag jätteglad. Våra utefritidspedagoger är så entusiastiska. De är på hela tiden. Kommer elever och frågar efter något är det löst nästa dag. De fångar in ensamma barn, har koll på alla hotspots där det sker saker på skolgården, vad barnen gör där, om det fungerar eller inte och ser till så att det inte skapas nya maktstrukturer. Även de äldre tycker det är jättekul.
Malin och Johan känner sig väldigt väl emottagna på Hjärups skola.

Det känns kul med den respons vi får av skolans personal, föräldrar och såklart av barnen. Vi trivs jättebra med våra jobb och det känns riktigt bra att få vara med och forma något nytt.

Vi fokuserar på aktiviteter med rörelser och gärna aktiviteter med innehåller lärande. Vi vill att det sak vara så brett som möjligt så att många elevers intressen fångas upp.

Man måste vara flexibel i detta. Det kan vara stort intresse för en aktivitet en dag men nästa dag vill barnen göra något helt annat, så vi behöver hela tiden ha flera aktiviteter i bakhuvudet. Intressena skiftar snabbt för barnen.

Malin och Johan samverkar även nära specialpedagogerna på skolan och ser till så att elever med särskilda behov också har naturlig delaktighet i alla uteaktiviteter.

Alla, även vårdnadshavare, kan dagligen följa aktiviteterna på skolgården via ett instagtamkonto som Malin och Johan uppdaterar varje dag.

Där lägger vi upp våra rastaktiviteter över vad barnen gör och ibland om det inträffat något särskilt. Vi är noga med att följa GDPR-regelrna, understryker de båda.

Instagramadress: rastpahjarupsskola