Nu är det dags för granskning av översiktsplanen

Nu är det dags för granskning av Staffanstorps förslag till ny översiktsplan, Översiktsplan 2020-2040. Granskningen pågår mellan den 29 mars till och med den 14 juni. Eftersom flera remissinstanser har begärt förlängd svarstid har vi förlängt granskningstiden från den 29 maj till den 14 juni. Eftersom flera remissinstanser har begärt förlängd svarstid har vi förlängt granskningstiden från den 29 maj till den 14 juni. I granskningsförslaget har den fördjupade översiktsplanen för Flackarp-Höjebromölla arbetats in i den kommunövergripande översiktsplanen.

I den nya översiktsplanen tillgodoses behovet av bostäder och arbetsplatser samtidigt som vi stärker Staffanstorps småstadskänsla genom att förtäta och växa i stations- och hållplatsnära lägen.

Du kan påverka kommunens framtid

Granskningen är den andra av två formella tillfällen då det du har möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Det första steget var samrådet som pågick 2019 och även innehöll fysiska dialogtillfällen, i Hjärup, Staffanstorps centrum, Flackarp och Nordanå. Granskningshandlingen visar riktningen för hur vi tillsammans utvecklar och bygger framtidens trygga och attraktiva Staffanstorp och är en vidareutveckling av samrådshandlingen – berikad genom värdefulla synpunkter och tankar som inkommit under samrådstiden från kommuninvånare, organisationer och myndigheter.

Granskningshandlingarna finns här: staffanstorp.se/oversiktsplan/oversiktsplan-granskningsforslag

Översiktsplanen har en egen hemsida

Lämna synpunkter

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligen till:

Stadsbyggnadsförvaltningen, Staffanstorps kommun, 245 80 Staffanstorp

plex@staffanstorp.se

Yttranden ska ha inkommit senast den 14 juni 2021 och vara märkta med ”Översiktsplan”.

Frågor om förslaget kan ställas till:

– Stadsarkitekt och Plan- och exploateringschef Thomas Lexén, 046–25 13 27, thomas.lexen@staffanstorp.se

– Plansamordnare Sofia Tjernström, 046–25 16 88, sofia.tjernstrom@staffanstorp.se

– Planarkitekt Susanna Falck, 046–25 14 24, susanna.falck@staffanstorp.se