Så leds trafiken om under avstäningen av E6 i höjd med Alnarp. Grafik: Trafikverket

Visa bilden i full storlek.