Högstadieeleverna återvänder till skolorna

Elever i ett klassrum. Foto: Åsa Siller

Antalet fall av covid-19 är lågt i Staffanstorps kommun, och ligger bland de lägsta i landet. Mot bakgrund av det och Smittskydd Skånes rekommendationer att i så stor utsträckning som möjligt återgå till närundervisning för högstadiet, har kommunen beslutat att alla elever på högstadiet har närundervisning från vecka 14, efter påsklovet.

Arbetet med att hålla nere smittspridningen kan vi bara göra med gemensamma ansträngningar. Efter ett år av restriktioner är det förståeligt att en viss trötthet runt coronapandemin finns, men det är inte över ännu. Låt oss tillsammans se till att resten av vårterminen blir en period med fortsatt låg smittspridning i kommunen. Om du som vårdnadshavare har barn i skolåldern samtala gärna om restriktionerna med ditt barn, så att vi hjälps åt att se till att eleverna följer restriktionerna i skolan.

Du som har allergi

Med vårens antågande kommer också pollensäsongen. Både allergi och covid-19 kan ge milda förkylningssymptom. Därför kan det i början av pollensäsongen vara svårt för allergiker att bedöma om snuvan beror på sjukdom eller allergi. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du stannar hemma tills du vet vad som orsakar besvären. Medicinera som vanligt mot din allergi. Om dina symptom inte förvärras och medicineringen hjälper, då kan du, om du bedömer att symptomen beror på allergin, återgå till ditt arbete eller din skola. Om du får förvärrade symptom eller om medicineringen inte hjälper ska du testa dig för covid-19 och stanna hemma.

Du kan läsa om coronaviruset på Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-till-barn-och-unga/

Tack för alla gemensamma ansträngningar som görs. Vi önskar alla en glad påsk!

Mer information om coronaviruset (covid-19)

Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sjukvård och myndigheter där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Här besöker du sidan a.