”Gullåkraskolan blir ett väldigt lyft för oss”

Rektor Cia Dufwa.

Nyckelorden för nya Gullåkraskolan är trygghet, trivsel, flöde och harmoni.
– Det blir fantastiskt, säger rektor Cia Dufwa och tittar längtansfullt ut över den gigantiska skolbyggnaden som just nu växer fram i norra Staffanstorp.

Förberedelserna har pågått länge och förväntningarna är höga.
I januari 2022, om nio månader, ska den nya Gullåkraskolan stå klar och redo för inflyttning. Då flyttar de båda skolorna Anneroskolan och Borggårdsskolan in i de nya byggnaderna.

Vår tillfälliga placering på Bråhög har blivit lång och vår längtan och våra visioner så höga att det nästan känns som en stor dröm, skrattar rektor Cia Dufwa och tillägger:

Samtidigt har det gett oss fördelen att vi haft god tid på oss att rent organisatoriskt jobba fram ett gemensamt pedagogiskt arbetssätt inför flytten.

- Vi haft god tid på oss att jobba fram ett gemensamt pedagogiskt arbetssätt för Anneroskolan och Borggårdsskolan inför flytten  till Gullåkraskolan, säger rektor Cia Dufwa, på bilden framför de nya skollokalerna som växer fram i norra Staffanstorp. Foto: Ivar Sjögren

En skola för 550 elever

Totalt flyttar 85 medarbetare och 550 elever till den nya skolan om ett drygt år. Skolan blir en treparallellig F-6-skola för sju årskurser, men byggd med en flexibilitet att i en framtid kunna omskapas till tvåparallellig F-9-skola.
Både utbildningschefen Krister Åkesson och rektor Cia Dufwa har varit väldigt involverade i hela planeringsprocessen.

Som rektor känner jag mig väldigt inkluderad. Vårt samarbete med projektledare Anna Russel på Kommunfastigheter och med byggherren NCC är jättebra, de är mycket lyhörda över våra önskemål och behov, säger Cia Dufwa.

Välbefinnande och frihet

Den stora skolan består av cirka 4 000 kvadratmeters yta på varje plan med sex klassrum på nedre botten och 15 på andra våningen samt en lång rad fina lärandeytor i praktiskestetiska ämnen. En rymlig bildsal, en musiksal med grupprum, utrymme för slöjd i trä, textil och metall, en hemkunskapssal och en NO-sal. Ett särskilt klassrum med tre grupprum skapas för en liten undervisningsgrupp som behöver allra mest särskilt stöd. Gymnastiksalen går att dela i två delar och får en tillhörande rytmiksal samt välplanerade duschutrymmen.

En genomtänkt mysig matsal är framtagen i nära samarbete med kostenheten och indelad i sektioner och mindre rum.

Vi har ett fint samarbete med kostenheten just när det gäller att skapa flöde och harmoni i matsalen. Jag har velat skapa ett antal restauranger i restaurangen med tanke på både matro, flöde och utrymme för tankestärkande samtal. Kosten är så viktig för oss och är en stor del i människans vardag. Då ska vi i alla fall kunna sitta i lugn och ro och äta.

Många entréer

Även när det gäller entréerna till skolan har arkitekt och skolledning tänkt till.

Grundtanken är elevernas välbefinnande och frihet. Det får inte vara för många som trängs igenom dörrarna.

Den nya skolan har många entréer. En huvudentré men också en entré till varje trekluster av tre klassrum så att inte alla 550 eleverna ska pressas samtidigt in eller ut genom två stora entréer. Här var vi faktiskt före vår tid. Skolan är anpassad för en covid-pandemi trots att planeringen skedde innan vi visste vad som skulle komma, säger Cia Dufwa.

Gullåkraskolan blir den fjärde F-6 och F-9-skolan i Staffanstorps kommun som invigs, nybyggd eller nyrenoverad, i en stor kommunal utbildningssatsning under den senaste tioårsperioden. 2013 invigdes Baldersskolan, 2015 Mellanvångsskolan och 2016 Uppåkraskolan.

Staffanstorps kommun skapar verkligen fantastiska möjligheter till fin utbildning för våra barn. Jag är både glad och stolt över att få arbeta i den här kommunen som satsar så tydligt på våra barn och deras framtid. Gullåkraskolan blir ett stort lyft för oss, säger Cia Dufwa.

Text och foto: Ivar Sjögren för Staffanstorps Aktuellt