Här kan du som är ung söka stöd

Ungdom sitter på en bänk.

Är du mellan 16 och 29 år? Om du mår dåligt så kan Unga vuxna hjälpa dig. Staffanstorps kommun samarbetar med Unga vuxna i Lund där du kan få hjälp och stöd.

Vi vill nå ut till våra kommuninvånare med att vi kan erbjuda stöd hos Unga vuxna i Lund där det finns hjälp att få i form av stödsamtal och annat, säger enhetschef Besnik Ismajli på Staffanstorps kommun.

Vi vet att distansundervisning och restriktioner avseende deltagande i fritidsaktiviteter påverkar ungdomar och att det finns de som inte mår bra av detta. Därför är det extra viktig för oss just nu att påminna om Unga vuxna-verksamheten i Lund. Då kan Unga vuxna vara en jättebra insats.

Unga vuxna i Lund är ett komplement till andra insatser som vi erbjuder våra ungdomar som mår dåligt.

Kan ventilera allt

Bakom Unga vuxna-mottagningen står Lunds kommun och Region Skåne.

Vi är en verksamhet dit man kan komma och prata om det som är viktigt för just dig. Ingen svårighet är för liten utan man kan ventilera vad som helst, säger tf samordnare Sara Anderberg på Unga vuxna i Lund.

Det är lätt att komma till oss, man kan ringa oss direkt eller via 1177, man kan be en förälder eller kompis ringa om man tycker det är svårt att ringa själv.

Man får berätta om det som är viktigt att prata om och kan ventilera vad som helst. Vi ställer frågor och skaffar perspektiv på den unges situation, hur det ser ut nu, hur det har sett ut och hur man tänker om framtiden.

Sen gör vi en plan för hur vi kan arbeta tillsammans. Skulle det visa sig att man är i behov av något annat eller mer vård än vi kan erbjuda så hjälper vi vidare. Vi är ett samverkansteam, vi har många professioner på plats och samverkar med många verksamheter och kan hjälpa unga att hitta rätt i omsorgsutbudet.

Samarbete sedan ett år

Staffanstorps kommun gick in ett samverkansavtal med Unga vuxna i januari 2020. Det innebär att unga som söker sig dit nu kan få del av alla de insatser som erbjuds. Förutom enskilda samtal erbjuder man föreläsningar och kurser som kan handla om t ex mindfulness eller stresshantering.

Unga vuxnas mål är att hjälpa så snabbt som möjligt. Man kan söka stöd för olika former av personliga problem, relationsproblem, hälsofrågor kring din hälsa eller annat som får dig att må dåligt.

Vi är mycket glada att kunna erbjuda detta, säger Besnik Ismajli. som ansvarar för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknadsfrågor vid Staffanstorps kommun.

Så kommer du i kontakt

Vill du kontakta Unga vuxna för ett kostnadsfritt stödsamtal bokar du själv tid genom att ringa direkt eller boka tid via telefonsvararen.
Telefonnumret är 046-359 80 93. Det går även att kontakta Unga vuxna via vårdguiden 1177, mötena är kostnadsfria och det behövs ingen remiss.

KAA – ger hjälp att återuppta studier

För unga mellan 16 och 20 år finns en frivillig insats inom Staffanstorps kommun som heter KAA – kommunens aktivitetsansvar som riktar sig till ungdomar som av olika skäl hoppat av gymnasiet och som erbjuder olika insatser för att motivera eleverna att börja studera igen.

Det primära uppdraget för KAA är att förmå ungdomarna att återuppta sina gymnasiestudier. Vi har en studie- och yrkesvägledare för att kartlägga hur stort behovet är och vad dessa ungdomar sysselsätter sig med idag, berättar enhetschef Besnik Ismajli.

Du kan kontakta studie- och yrkesvägledaren Charlott Einarsson via e-post charlott.einarsson@staffanstorp.se

Text: Ivar Sjögren för Staffanstorps Aktuellt