Information om fibernät på landsbygden

Arbete med installation av fiber. Foto: Staffanstorps Fibernät AB.

Staffanstorps landsbygd får fiber 2021-2022. I våra landsbygdsprojekt har vi idag en bra uppslutning av hushåll och företag, men behöver få in ännu fler.

Arbetet med att bygga ut fibernätet på landsbygden pågår för fullt. Staffanstorps Fibernät AB ansvarar för fibernätet i kommunen.

Så gör du för att få fiberuppkoppling

Är du intresserad av att ansluta din fastighet till Staffanstorps fibernät?Passa på att anmäla ditt intresse på https://staffanstorpscentrum.se/fibernat/ansluta_sfab/ redan nu!

Anslutningspriset kommer att bli dyrare efter att landsbygdsprojektet är färdigt.

Har du frågor eller vill veta mer kan du även kontakta Staffanstorps fibernät via e-post: info@staffanstorpsfibernat.se

Logo Staffanstorps fibernät AB.