Kronprinsessparet i digitalt möte med kommunstyrelsens ordförande

Kronprinsessparet träffade idag kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson vid ett digitalt möte. Mötet handlade bland annat om hur coronapandemin har påverkat Staffanstorps kommun men också om andra aktuella ämnen.

– Det var ett givande och väldigt trevligt samtal. Det är imponerande hur Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel tar sig tid att samtala med mig och mina kollegor i de övriga kommunerna runt om i Sverige. De visade ett stort engagemang och ett genuint intresse för hur vi i Staffanstorp hanterar pandemin, säger Christian Sonesson. – Bland annat berättade jag om hur vi som kommun var snabba att fatta ett antal beslut, redan i februari förra året, för att minimera smittspridningen. Jag framhöll också den kraft vi kunnat se i lokalsamhället,  dels med människor som hjälper varandra spontant, dels i form av välorganiserat volontärarbete, fortsätter Christian Sonesson.

Populär boende- och företagarkommun

Samtalet kom också in på bland annat Staffanstorps popularitet både som boendekommun och som företagarkommun.

– Vi pratade om den förhållandevis stora inflyttningen som sker till Staffanstorp, inte minst från större städer runt omkring. Som förklaring nämnde jag bland att kommunen har bra skolor och att det är en trygg och säker kommun, säger Christian Sonesson.

Ett annat ämne var näringslivet i kommunen och de utmaningar pandemin inneburit för många företagare samt på vilka sätt kommunen försökt underlätta när det varit möjligt.

Skickade med hälsning

Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel skickade med en varm hälsning till kommuninvånarna och till medarbetarna i Staffanstorps kommun.

– Jag passade på att välkomna dem att besöka vår kommun närhelst de har möjlighet, säger Christian Sonesson.