Nytt badhus byggs i centrala Staffanstorp

Fasadbild på Bråhögsbadet med rödnbrunt tegel och skylt i mörkbrunt med vita bokstäver.

Kommunfullmäktige i Staffanstorps kommun beslöt under onsdagens fullmäktigesammanträde att ett nytt badhus ska byggas i centrala Staffanstorp, på samma tomt där Bråhögsbadet idag finns.

Beslutet innebär att ett nytt bad inte kommer att byggas vid Åttans idrottsplats. En tidigare kalkyl visade att badhusanläggningen skulle bli nästan 100 miljoner kronor dyrare än beräknat.

Ett nytt badhus uppskattas att kosta 265 miljoner kronor (inklusive detaljplan, rivning, återställande av mark och eventuellt markköp) och byggs på samma område där nuvarande bad finns. I den utredning som gjorts beräknas att kunna hålla befintligt badhus öppet tills det nya är byggt. Utomhusbadet planeras att stängas under byggarbetet för att öppnas efter att gamla Bråhögsbadet rivits och marken återställts.

Nu startar en process med att utarbeta en ny detaljplan för badhusområdet och ta fram förutsättningar för projektet (kallat programhandling) som bland annat ska leda fram till en preliminär tidplan för det nya badhuset.