E6/E20 stängs av – räkna med trafikstörningar

Karta över trafikomledning under avstängningen av E6..

Mellan den 13-30 maj 2021 stängs E6/E20 i höjd med trafikplats Alnarp norr om Malmö. En ny bro ska byggas över området för det nya fyrspåret och den gamla motorvägsbron rivs.

Planera för avstängningen, räkna med stora trafikstörningar och längre restid i sydvästra Skåne. Trafikverket rekommenderar att du försöker att resa på andra tider än rusningstid under de 18 dagar delar av E6/E20 stängs av. Du som behöver resa, följ skyltar för omledningsvägar, håll avstånd och visa hänsyn till dina medtrafikanter.

Tänk på att trafiken kommer att ledas om under arbetets gång vilket kan orsaka köbildningarna, främst under rusningstid, på vägar nära arbetsområdet, bland annat väg 108 och väg 11 i Staffanstorps kommun.

Trafik till och från Hjärup når E6 norr och söder via Lundavägen,
Lund S och E22.

Mer information kan du hitta på Trafikverkets hemsida.

På Trafikverkets hemsida hittar du även Omledningsvägarna under avstängningen.