E6 öppnas sex dygn tidigare än beräknat

En ny motorvägsbro sätts på plats. Flera arbetsfordon med grävskopor häller ut stenar och makadam runt om den nya motorvägsbron.

Arbetet med att få den nya motorvägsbron på plats över E6 har gått över förväntan. Om inget oförutsett inträffar meddelar Trafikverket att vägen kan öppnas för trafik den 24 maj, sex dygn tidigare än beräknat.

Sedan den 13 maj har delar av E6 varit avstängd och planerades först öppna den 30 maj. Först togs en äldre motorvägsbro bort för att ersättas av en ny över fyrspårsbanan mellan Malmö-Lund.

Anledningen till att arbetet gått snabbare än planerat är att flera tidskrävande arbetsmoment har kunnat genomföras i förväg, innan avstängningen. Du kan läsa mer om broarbetet på Trafikverkets hemsida.