Blommande ängar gynnar pollinatörer

Snart kommer två bruksgräsmattor att omvandlas till blommande ängar i Staffanstorps kommun. Gräsmattorna är belägna i Namnbyn i Hjärup och Mellanvångsparken i Staffanstorp och kommer att göras om med syfte att gynna pollinerande insekter men även som ett vackert inslag för de som rör sig i området.

Förutom ängssådd kommer ytorna att kombineras med träd, buskar och lökväxter som tillsammans möjliggör en lång blomning som sträcker sig över flera årstider, med blomningstid från tidig vår till sen höst.
Arbetet kommer att påbörjas i mitten av vecka 20 och förväntas bli klart i början av vecka 21.

Projektet finansieras till hälften via LONA-bidraget, som är ett statligt bidrag och utbetalas via Länsstyrelsen, och till hälften av Staffanstorps kommun.