Områdesspolning av dagvatten och spillvatten

Brunnslock. Bild av Manfred Richter från Pixabay

Under vecka 22 till 26 kommer Staffanstorps kommuns VA-verk att utföra underhållsspoling av dagvatten- och spillvattennätet. Syftet med spolningen är att förebygga eventuella avloppsstopp och bibehålla kapaciteten i ledningarna.

Spolningen ska inte påverka de boende i området. Arbetsområde

Kontakt

Arbete utförs i samarbete med Puls AB. För ytterligare information kontakta Erik Wollin 046-25 78 41