Du kan påverka hur kommunen ska växa

Illustration som visar människor i en småstadsmiljö. Flera högre hus i bakgrunden och i förgrunden syns en å och träd.

Sedan mars har Staffanstorp kommuns översiktsplan för 2020-2040 varit på granskning. Det innebär att du som kommuninvånaren har möjlighet att lämna synpunkter och påverka kommunens framtid senast den 14 juni.

En översiktsplan är kommunens förslag om hur vi bland annat kan utveckla allt från kollektivtrafik, rekreationsstråk till att bygga bostäder, säger Sofia Tjernström, plansamordnare i Staffanstorps kommun.

Växa i kollektivnära lägen

I den nya översiktsplanen tillgodoses behovet av bostäder och arbetsplatser samtidigt som Staffanstorps småstadskänsla stärks genom att förtäta och växa i kollektivnära lägen. I förslaget lyfts bland annat superbussar till Lund och Malmö (läs mer om detta i senaste numret av Staffanstorps Aktuellt, #3 2021).

Staffanstorp är en föränderlig kommun med stora möjligheter att växa. Granskningshandlingen visar riktningen för hur vi tillsammans utvecklar och bygger framtidens trygga och attraktiva Staffanstorp, säger planarkitekt Susanna Falck.

Planerar bostäder åt 15 000 nya invånare

Granskningen är det andra av två formella tillfällen då du har möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Under sommaren 2019 hölls samråd om både den kommunövergripande översiktsplanen och en fördjupad översiktsplan för Flackarp-Höjebromölla där kommuninvånare, organisationer och myndigheter fick lämna synpunkter. Till granskningen har den fördjupade översiktsplanen Flackarp-Höjebromölla arbetats in i den kommunövergripande översiktsplanen.

Synpunkterna har vi tagit med oss i arbetet med att ta fram översiktsplanen. Bland annat har vi valt att lägga ut mindre områden för bebyggelse i området vid Höje å, men klarar ändå att tillgodose bostäder för cirka 15 000 nya invånare de närmsta 20 åren, säger Thomas Lexén, stadsarkitekt och plan- och exploateringschef i kommunen.

Granskningen har pågått sedan den 29 mars och du har möjlighet att lämna dina synpunkter till och med den 14 juni.

Efter det kommer vi att gå igenom synpunkter och göra eventuella justeringar i översiktsplanen. Förhoppningen är att den kan antas politiskt i slutet av året, säger och plansamordnare Sofia Tjernström.

Lämna synpunkter

Du som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligen, märkt med ”Översiktsplan”, till:

Stadsbyggnadsförvaltningen, Staffanstorps kommun, 245 80 Staffanstorp

eller via e-post: plex@staffanstorp.se

Granskningshandlingarna finns att läsa på kommunens hemsida om översiktsplanen.

Har du svårt att läsa handlingarna på hemsida hör då av dig till oss på e-post till plex@staffanstorp.se eller ring kommunens växel på telefon 046 25 11 00.

Text ur: Staffanstorps Aktuellt #3 2021